اخبار و رویدادها


برنامه های کلاسی آموزشگاه نخبگان
درج شده در تاریخ 1395/07/28 توسط س.د.

هفته کتاب و کتابخوانی

اولیای گرامی

با احترام بدین وسیله به اطلاع می رساند برنامه کلاس های آموزشگاه نخبگان به شرح ذیل می باشد :

برنامه کلاس‌های فوق برنامه آموزشگاه نخبگان (پایه پیش دبستان تا دوم)

کلاس های غیر درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام کلاس

نام  آموزگار

11:30-13

کلیه دانش آموزان پایه ی پیش دبستانی تا دوم

شاهنامه خوانی

خانم دهقانی

9:45-11:15

رباتیک

خانم شریف زاده

9:45-11:15

کامپیوتر

خانم کیوان

11:30-13

شطرنج

خانم زارع

11:30-13

تئاتر

متعاقبا اعلام می گردد

11:30-13

شیرینی پزی

خانم ترک فرد

زمان استراحت دانش آموزان از ساعت  11:15 الی 11:30 می باشد.

از کلاس های شاهنامه خوانی , شطرنج , شیرینی پزی و تئاتر دانش آموزان با توجه به علاقه صرفا یکی از کلاس ها را می توانند انتخاب نمایند.

متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشگاه میتوانند جهت ثبت نام  به صورت حضوری به شعبه ی 1 (بولوارشاهد ) مراجعه نمایند.                                                                                                 

 شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/29   می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس‌های فوق برنامه آموزشگاه نخبگان (پایه سوم)

کلاس های درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام دروس

نام آموزگار

 8-11:15

سوم الف

ریاضی ,علوم و ادبیات

 خانم پژهان

سوم ب

ریاضی ,علوم و ادبیات

خانم جوانمردی

سوم ج

ریاضی ,علوم و ادبیات

خانم رجبی

کلاس های غیر درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام کلاس

نام  آموزگار

11:30-13

کلیه دانش آموزان پایه ی سوم

شاهنامه خوانی

خانم دهقانی

رباتیک

خانم شریف زاده

کامپیوتر

خانم کیوان

شطرنج

خانم زارع

تئاتر

متعاقبا اعلام می گردد

شیرینی پزی

خانم ترک فرد

زمان استراحت دانش آموزان از ساعت 9:30 الی 9:45  و 11:15 الی 11:30 می باشد.

از کلاس های شاهنامه خوانی , رباتیک  کامپیوتر, تئاتر , شیرینی پزی و شطرنج دانش آموزان با توجه به علاقه صرفا یکی از کلاس ها را می توانند انتخاب نمایند.

متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشگاه میتوانند جهت ثبت نام  به صورت حضوری به شعبه ی 1 (بولوارشاهد ) مراجعه نمایند.                                                                                                 

 شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/29   می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس‌های فوق برنامه آموزشگاه نخبگان (پایه چهارم)

کلاس های درسی

شنبه و دوشنبه

ساعت

پایه

نام دروس

نام آموزگار

13:30-15

چهارم الف

ریاضی ,علوم و ادبیات

 خانم امیر عضدی

چهارم ب

ریاضی ,علوم و ادبیات

خانم رضوی

چهارم ج

ریاضی , علوم و ادبیات

خانم معدلی

کلاس های غیر درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام کلاس

نام  آموزگار

11:30-13

کلیه دانش آموزان پایه ی چهارم

شاهنامه خوانی

خانم دهقانی

رباتیک

خانم شریف زاده

کامپیوتر

خانم کیوان

شطرنج

خانم زارع

تئاتر

متعاقبا اعلام می گردد

شیرینی پزی

خانم ترک فرد

زمان استراحت دانش آموزان از ساعت 9:30 الی 9:45  و 11:15 الی 11:30 می باشد.

از کلاس های شاهنامه خوانی , رباتیک , کامپیوتر , تئاتر , شیرینی پزی و شطرنج دانش آموزان با توجه به علاقه صرفا یکی از کلاس ها را می توانند انتخاب نمایند.

متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشگاه میتوانند جهت ثبت نام  به صورت حضوری به شعبه ی 1 (بولوارشاهد ) مراجعه نمایند.                                                                                                 

شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/17   می باشد. 

شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/17   می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

برنامه کلاس‌های فوق برنامه آموزشگاه نخبگان (پایه پنجم)

کلاس های درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام دروس

نام آموزگار

 8-11:15

پنجم الف

ریاضی ,علوم و ادبیات

 خانم آزادی

پنجم ب

ریاضی ,علوم و ادبیات

خانم پوربابکان

پنجم ج

ریاضی ,علوم و ادبیات

خانم فرهادی

کلاس های غیر درسی

پنج شنبه

ساعت

پایه

نام کلاس

نام  آموزگار

11:30-13

کلیه دانش آموزان پایه ی پنجم

شاهنامه خوانی

خانم دهقانی

رباتیک

خانم شریف زاده

کامپیوتر

خانم کیوان

شطرنج

خانم زارع

تئاتر

متعاقبا اعلام می گردد

شیرینی پزی

خانم ترک فرد

زمان استراحت دانش آموزان از ساعت 9:30 الی 9:45  و 11:15 الی 11:30 می باشد.

از کلاس های شاهنامه خوانی , رباتیک , کامپیوتر,شطرنج ,شیرینی پزی و تئاتر دانش آموزان با توجه به علاقه صرفا یکی از کلاس ها را می توانند انتخاب نمایند.

متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشگاه میتوانند جهت ثبت نام  به صورت حضوری به شعبه ی 1 (بولوارشاهد ) مراجعه نمایند.                                                                                                 

 شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/29   می باشد. 

برنامه کلاس‌های فوق برنامه آموزشگاه نخبگان (پایه ششم)

روزهای هفته

ساعت

دروس

 

شنبه

13:30-15

ریاضی 

خانم رئیسی

دوشنبه

13:30-15

علوم 

خانم فرخی

چهارشنبه

13:30-15

ریاضی 

خانم ملایم

متقاضیان شرکت در کلاس های آموزشگاه میتوانند جهت ثبت نام  به صورت حضوری به شعبه ی 1 (بولوارشاهد ) مراجعه نمایند. ضمنا شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام میگردد. تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/17   میباشد.                                                                                                                                                                              

شهریه کلاس ها متعاقبا اعلام می گردد. 

تاریخ شروع کلاس ها : 95/7/17   می باشد.آخرین اخبار:
پیوند های مفید:
تماس با ما:

نخبگان امید فردا
شعبه 1:انتهای بلوار شاهد، به سمت معالی آباد، درب دوم، جنب شرکت پولاد کف شماره تماس:36244538-36244537-36357838 شعبه2:معالی آباد، خیابان پزشکان، سمت چپ، روبه روی شهر کتاب شماره تماس: 36340406- 36341115- 36341116 آدرس ایمیل: nokhbeganof@gmail.com
کلیه حقوق مادی و معنوی این وب سایت متعلق به شرکت سیستم های اندیشه فراگیر می باشد.
برای استفاده بهینه از این وب سایت از مرورگرهای مدرن مانند IE 9+ ، FireFox یا Google Chrome استفاده نمایید.